Sjømat

Fra januar til påske leverer vi skrei med lever, rogn, tunger og kjaker.
Er det noen som har spesielle behov angående pakking, så lytter vi gjerne.(Klikk på bildet for navn og beskrivelse)
Ulkehale - Monkfishtail - Lophius piscatorius Utbredelse: Vidt utbredt i hele østlige Nord-Atlanter, men finnes også ved Amerikas østkyst. Fra Vest-Afrika, Middelhavet, Svartehavet, nordover til Island og Barentshavet. Vanlig langs hele norskekysten.
Ulke - Monkfish - Lophius piscatorius Utbredelse: Vidt utbredt i hele østlige Nord-Atlanter, men finnes også ved Amerikas østkyst. Fra Vest-Afrika, Middelhavet, Svartehavet, nordover til Island og Barentshavet. Vanlig langs hele norskekysten.
Hyse - Haddock - Melanogrammus aeglefinus Utbredelse: Finnes på begge sider av Nord-Atlanteren. I øst fra Portugal til Spitsbergen, Island og Novaja Semlja. Vi finner den langs hele norskekysten, men den er mest tallrik i Nord-Norge.
Kveite - Halibut - Hippoglossus hippoglossus Utbredelse: Unge kveiter lever på kysten på relativt grunt vann, store kveiter finnes ute i havene. Arten er utbredt på begge sider av Nord-Atlanteren.
Sei - Saithe - Pollachius virens Utbredelse: Seien finner vi både langs de vestlige og østlige atlanterhavskystene. På østsiden finnes den fra Biscaya nordover til Novaja Semlja. Den er veldig vanlig lang hele norskekysten.
Uer - Redfish - Sebastes marinus Utbredelse: 100–500 meters djup i Nordsjøen–Barentshavet, også i norske fjorder.
Torsk - Cod - Gadus morhua Utbredelse: Torsken er vidt utbredt i Nord-Atlanteren, på østsiden fra Biscaya og nordover til Island, Svalbard, ved Grønland og Novaja Semlja.