Nye nettsider

Velkommen til våre nye nettsider, som ble ferdigstilt Aug 2013. Vi har bestemt oss for å få en ny og mer dynamisk nettside, slik at vi kan publisere nyheter litt enklere enn før. Her vil vi legge ut nyheter fortløpende, som er knyttet opp mot firmaet.