Import av Bær

Vi importerer fryste bær fra Sverige, det meste går i Multer, men det er også mulig å få andre typer.
Størrelsene er som følger i spann: 1kg, 2kg, 5kg og 10kg.